Phòng, Chống Diễn Biến Hòa Bình Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2009) - Lê Minh Vụ, 216 Trang

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by quanh.bv, Nov 15, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-15_22-56-50.png
  “Diễn biến hòa bình” là một trong những chiến lược có ý nghĩa và phạm vi toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào độc lập dân tộc và phong trào cách mạng tiến bộ trên thế giới.
  Đối với Việt Nam, nhằm mục đích xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, chuyển hóa nước ta theo chế độ tư bản chủ nghĩa, chúng đã sử dụng mọi thủ đoạn, từ tiến hành những hoạt động trực tiếp như bao vây cấm vận về kinh tế, cô lập về ngoại giao,.. đến những hoạt động gián tiếp: gây kích động, bạo loạn trong nước; tài trợ cho các nhóm, tổ chức phản động chống phá chính quyền, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...
  Cuốn sách Phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn của Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng tập hợp 12 bài viết nghiên cứu "diễn biến hòa bình" trên nhiều phương diện khác nhau, có giá trị về lý luận và thực tiễn trong việc nhận dạng và phát hiện phương thức, thủ đoạn mới của chiến lược “diễn biến hòa bình”, góp phần quan trọng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng - lý luận, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay; đồng thời lưu ý các dấu hiệu và những biểu hiện của “tự diễn biến” cần đề phòng và kiên quyết khắc phục khi nó phát sinh.
  • Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Ở Việt Nam-Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Chính Trị 2009
  • Lê Minh Vụ
  • 216 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6510
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page