Phương Pháp Dạy Học Lịch Sử Tập 1 (NXB Đại Học Sư Phạm 2009) - Trịnh Đình Tùng, 274 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by nhandang123, Jun 7, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-9-4_21-57-19.png
  Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu , biên soạn PPDHLS trong 50 năm qua , được sự chỉ đạo bởi yêu cầu , nhiệm vụ của giáo dục , dạy học Lịch sử theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin , tư tưởng Hồ Chí Minh , đường lối , chính sách của Đảng và - Nhà nước , thực tiễn dạy học ở trường phổ thông Việt Nam và tiếp nhận những thành tựu của nước ngoài , chúng tôi tổ chức biên soạn bộ giáo trình PPDHLS , nằm trong chương trình biên soạn giáo trình cốt lõi của trường ĐHSP Hà Nội dùng cho các hệ đào tạo chính quy , tại chức , thường xuyên . Đây còn là tài liệu tham khảo cho học viên cao học , nghiên cứu sinh , tài liệu bồi dưỡng giáo viên. Nội dung giáo trình gồm các phần chủ yếu sau : 1. Phương pháp dạy học Lịch sử là một khoa học . 2. Bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông Việt Nam . 3. Quá trình tiến hành việc giáo dục Lịch sử ở trường phổ thông . 4. Hệ thống phương pháp dạy học Lịch sử , 5. Bài học Lịch sử . 6. Kiểm tra , đánh giá kết quả học tập . 7. Hoạt động ngoại khoá trong dạy học Lịch sử 8. Người giáo viên Lịch sử .
  • Phương Pháp Dạy Học Lịch Sử Tập 1
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2009
  • Trịnh Đình Tùng
  • 274 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/121160
  https://drive.google.com/file/d/1qQ-m0xUSrj0gNSTl6XbYI7D56JhD-5EC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 13, 2022

Share This Page