Phương Pháp Dạy Học Và Đánh Giá Kết Quả Giáo Dục Học Sinh Khiếm Thị Cấp THCS - Phạm Minh Mục

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Phổ Thông' started by quanh.bv, Aug 22, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phương Pháp Dạy Học Và Đánh Giá Kết Quả Giáo Dục Học Sinh Khiếm Thị Cấp Trung Học Cơ Sở
  NXB Giáo Dục 2012
  Phạm Minh Mục
  112 Trang
  Phổ cập giáo dục và thực hiện công bằng trong giáo dục nhằm tạo điều kiện cho mọi thành viên trong xã hội phát huy tối đa năng lực cá nhân là quốc sách hàng đầu của Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Những năm gần đây, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến phương pháp dạy học và đánh giá học sinh khuyết tật - đối tượng chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống và gặp nhiều khó khăn trong giáo dục.
  Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông nói chung, giáo dục hoà nhập nói riêng, Dự án Phát triển giáo dục Trung học cơ sở II (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức biên soạn bộ tài liệu Phương pháp dạy học và đánh giá học sinh khuyết tật nhằm giúp giáo viên Trung học cơ sở nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh khuyết tật cấp Trung học cơ sở trong môi trường giáo dục hoà nhập.
  Tài liệu Phương pháp và đánh giá học sinh khuyết tật : Phương pháp dạy học và đánh giá kết quả giáo dục học sinh khiếm thị cấp trung học cơ sở trang bị cho giáo viên, các nhà quản lí giáo dục, phụ huynh học sinh những hiểu biết cơ bản nhất về đối tượng học sinh này, bước đầu có một số kĩ năng dạy học đặc thù để hỗ trợ cá nhân học sinh khiếm thị và điều chỉnh hoạt động dạy học trong lớp học hoà nhập.
  Trên thế giới và ở Việt Nam, chuyên ngành Giáo dục học sinh khuyết tật nói chung, Giáo dục học sinh khó khăn về học nói riêng còn mới mẻ, nhiều quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục chưa thực sự thống nhất. Chúng tôi hi vọng bộ tài liệu Phương pháp dạy học và đánh giá học sinh khuyết tật sẽ góp phần định hướng, giúp giáo viên, cán bộ quản lí triển khai hiệu quả công việc của mình, tiếp tục suy nghĩ, đóng góp để phương pháp dạy học và đánh giá học sinh khuyết tật ngày càng hoàn thiện.
  Các nội dung chính của sách như sau :
  PHẦN I. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÀ NHẬP HỌC SINH KHIẾM THỊ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
  Chương I. Những vấn đề chung về học sinh khiếm thị cấp Trung học cơ sở
  Chương II. Phương pháp dạy học hoà nhập học sinh khiếm thị cấp Trung học cơ sở
  Chương III. Đánh giá kết quả học tập của học sinh khiếm thị học hoà nhập cấp Trung học cơ sở
  PHẦN II. MỘT SỐ BÀI SOẠN VÀ ĐỀ KIỂM TRA MINH HOẠ
  1. Môn Công nghệ
  2. Môn Ngữ văn
  3. Môn Toán

   

Share This Page