Phương Pháp Luận Sử Học (NXB Đại Học Sư Phạm 2011) - Phan Ngọc Liên, 266 Trang

Discussion in 'Đại Học Sư Phạm (Toàn Quốc)' started by quanh.bv, Mar 20, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-3-20_10-30-26.png
  Phương pháp luận sử học là một trong những vấn đề quan trọng trong công tác đào tạo giáo viên có trình độ đại học. Đồng thời cũng là vấn đề nhạy cảm về mặt tư tưởng chính trị và khoa học mà chúng ta cần đứng vững trên những nguyên tắc phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những nguyên tắc này được nhận thức và vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt trong điều kiện lịch sử hiện nay.
  Giáo trình Phương pháp luận sử học được sửa chữa và bổ sung theo tinh thần như vậy, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư trưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiếp thu có lựa chọn các nguồn tài liệu tham khảo của các tác giả trong và ngoài nước. Trên cơ sở ấy, sinh viên sẽ nghiên cứu, nắm các vấn đề lí luận cơ bản và vận dụng vào việc học tập của mình
  • Phương Pháp Luận Sử Học
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2011
  • Phan Ngọc Liên
  • 266 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8966
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page