Phương Pháp Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Dưới 6 Tuổi (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Hoàng Thị Oanh

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by admin, May 8, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-5-26_14-52-44.png
  Môn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một khoa học thục hành. Nó (lựa trên đặc điểm ngôn ngủ nói cluing, (lạc diem tiêng mẹ ele noi riêng, dựa vào các quy luật tâm lý của quà trinh tiôp thu tiêng mẹ đe ơ từng lứa tuổi, dựa vào nguyên lý giáo dục. dế xác định một cách khoa học: Mục (lích, nhiệm vụ. nội (lung, phương pháp, biện pháp, các hình thúc và phương tiện phát trien ngón ngừ cho trỏ từ 0 - 6 tuổi. Phương pháp phát trien ngôn ngư cho tre cỏ thế xem là một mòn khoa hoc thuộc lĩnh vực ngôn ngừ học ung dụng. Dựa tron cô so cua ngôn ngữ học và một. số ngành khoa học cò bản khác, phương pháp phát trien ngôn ngữ cho trỏ cô gang xác định phương hướng, nội dung, phương pháp trong một việc làm cu thể là (lav nói cho trẻ.
  • Phương Pháp Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Dưới 6 Tuổi
  • Hoàng Thị Oanh, Phạm Thị Việt, Nguyễn Kim Đức
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2000
  • 125 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/18LXdhOx_BJJsoYKl8I3gc20uMgLvQ9nh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 26, 2023

Share This Page