Phương Pháp Toán Cho Vật Lý Tập 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Lê Văn Trực, 233 Trang

Discussion in 'Vật Lý Học' started by admin, Sep 8, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-24_10-25-41.png
  Toán học là một ngành khoa học không những phục vụ cho sự phát triển của chinh nó mà (lặc biệt đà trỏ thành công cụ cho việc phát triển các ngành khoa học khác, trong dó có vật lý. Cho nôn CÙI1K ró sụ khác nhau trong việc dậy và học toán dối vối nhữn.í' ngiíời chuyên nghiên cứu toán và những người dùng toán như một công cụ dế nghiên cứu các vấn đề khoa học. Trong phơdng pháp toán cho vặt lý có sự giao thoa giữa toán và vật lý, (lo uó nó <!à và đang dược giảng cỉạy rộng rãi trong các trường dại học khoa học (ự nhiên nhằm trang bị cho người học những kiến ihức toán cần thiết và kỹ năng sủ dụng toán như một công cụ (lô họe cũng như nglìiẽn cứu vật lý. Ttvn tinh thần như vậy, CÍÌC cán bộ thuộc môn Vật lý lv thuyết, khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quồc gia Hà Nội tiến hành biên soạn bộ giáo trình "Phương pháp Toán cho Vật lý"
  Chương 1: Số phức và mặt phẳng phức
  Chương 2: Hàm biến phức
  Chương 3: Tích phân của hàm biến phức
  Chương 4: Chuỗi và thặng dư
  Chương 5: Phép biến đổi Laplace
  Chương 6: Ứng dụng của phép biến đổ Laplace
  Chương 7: Phiếm hàm tuyến tính và hàm suy rộng

  • Phương Pháp Toán Cho Vật Lý Tập 2
  • Hàm biến phức, Phép biến đổi Laplace, Phiếm hàm tuyến tính, Hàm suy rộng
  • Lê Văn Trực, Nguyễn Văn Thỏa
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2004
  • 233 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/182aQNSDVmjr_NIqvI_n-mgbP4r0fP0f-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 27, 2023

Share This Page