Phương Pháp Và Phong Cách Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2010) - Đặng Xuân Kỳ, 256 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 18, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách đã đi tới những kết luận bước đầu về vấn đề phong cách Hồ Chí Minh, đưa công tác nghiên cứu về phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới. Các tác giả đã cố gắng làm rõ nội dung của phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, tính thống nhất, mối quan hệ giữa phương pháp Hồ Chí Minh với phương pháp cách mạng Việt Nam, với phong cách của những người cộng sản chân chính. Cuốn sách khẳng định tầm quan trọng của việc vận dụng sáng tạo phong cách và phương pháp Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay nhằm xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh
  • Phương Pháp Và Phong Cách Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2010
  • Đặng Xuân Kỳ
  • 256 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://catalog.hathitrust.org/Record/003238869
   
  Last edited by a moderator: Jul 11, 2018

Share This Page