Polymer Dẫn Và Điốt Phát Quang Hữu Cơ (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Năng Định, 213 Trang

Discussion in 'Hóa Học' started by csevenan, May 13, 2020.

 1. csevenan

  csevenan Member

  [​IMG]
  Trong gần 15 năm lại đây nhóm chúng tôi đã tiến hành các nghiên cứu khoa học về vật liệu và linh kiện trên cơ sở polymer dẫn và tổ hợp nanô polymer với ôxit kim loại. Các loại linh kiện được tập thể khoa học tập trung nghiên cứu và triển khai ứng dụng là OLED, pin mặt trời hữu cơ (OSC) và sensor màng mỏng hữu cơ (OTFS). Nhằm phần nào đáp ứng nhu cầu người đọc về vật liệu polymer và linh kiện vi điện tử hữu cơ đầy triển vọng ứng dụng này, tác giả tập trung biên soạn sách chuyên khảo “Polymer dẫn và điôt phát quang hữu cơ”. Sách được biên soạn một cách chọn lọc, cập nhật phân tích các công trình khoa học của nhiều tác giả trên thế giới và một phần đáng kể từ các công trình khoa học, luận án tiến sĩ của các thành viên trong Nhóm. Sách này có thể làm tài liệu học tập, tra cứu, tham khảo trong lĩnh vực chuyên sâu về polymer dẫn và OLED. Sách gồm Phần mở đầu, 5 chương và Kết luận. Các chương là: CHƯƠNG I. POLYMER DẪN ĐIỆN VÀ LINH KIỆN PHÁT QUANG HỮU CƠ CHƯƠNG 2. CÁC KĨ THUẬT SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN OLED CHƯƠNG 3. TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN OLED THUẦN KHIẾT POLYMER CHƯƠNG 4. VẬT LIỆU TỔ HỢP CẤU TRÚC NANÔ KHỐI VÀ LINH KIỆN OLED CHƯƠNG 5. VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN OLED PHÁT XẠ NGƯỢC
  • Polymer Dẫn Và Điốt Phát Quang Hữu Cơ
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2016
  • Nguyễn Năng Định
  • 213 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58603
   
  Last edited by a moderator: May 15, 2020

Share This Page