Qua Những Chặng Đường Dựng Nước, Giữ Nước, Đổi Mới Và Xây Dựng Đất Nước - Vũ Oanh, 525 Trang

Discussion in 'Hồi Ký + Bút Ký' started by quanh.bv, Dec 2, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-12-2_15-58-34.png
  Cuốn sách gồm 6 chương: Chương 1: Vì thời cơ nghìn năm có một; Chương 2: Quân đội - Trường học lớn của cuộc đời; Chương 3: Tròn một phần tư thế kỷ tận tụy làm việc ở Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Chương 4: Đổi mới nông nghiệp, nông thôn, bước đột phá đổi mới kinh tế - xã hội, ổn định phát triển đất nước; Chương 5: Về đổi mới công tác dân vận; Chương 6: Đổi mới vận động các giai cấp, các tầng lớp, các cộng đồng xã hội, nghề nghiệp và mỗi người dân, tạo động lực phát triển các lĩnh vực hoạt động của đất nước.
  • Qua Những Chặng Đường Dựng Nước, Giữ Nước, Đổi Mới Và Xây Dựng Đất Nước
  • NXB Quân Đội 2009
  • Vũ Oanh
  • 525 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8693
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page