Quan Điểm Của C.Mác, PH. Ăngghen, V.I.Lenin, Hồ Chí Minh Và Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Báo Chí

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Jun 1, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-11-12_15-43-56.png
  Ngay từ khi mới ra đời, báo chí đã có ảnh hưởng rất lớn trên nhiều bình diện trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Chính điều đó đã được C. Mác, V.I. Lênin khẳng định và đánh giá cao vai trò tích cực của báo chí, nhất là trong xã hội có giai cấp, báo chí luôn mang tính giai cấp. Ngay từ khi mới ra đời, báo chí đã có ảnh hưởng rất lớn trên nhiều bình diện trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Chính điều đó đã được C. Mác, V.I. Lênin khẳng định và đánh giá cao vai trò tích cực của báo chí, nhất là trong xã hội có giai cấp, báo chí luôn mang tính giai cấp. Các giai cấp trong xã hội, đặc biệt là giai cấp thống trị luôn lấy báo chí làm công cụ sắc bén trong cuộc đấu tranh thu hút lực lượng, giành chính quyền và bảo vệ quyền lực. Chính vì lẽ đó mà từ các nhà kinh điển đến Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng lực lượng báo chí trong cuộc đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp vô sản và nhân dân lao động, vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Từ trước đến nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã xuất bản nhiều tác phẩm liên quan đến báo chí, vấn đề báo chí với cuộc đấu tranh cách mạng, với sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
  • Quan Điểm Của C.Mác, PH. Ăngghen, V.I.Lenin, Hồ Chí Minh Và Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Báo Chí
  • NXB Chính Trị 2011
  • Lê Quốc Lý, Ngô Kim Ngân
  • 332 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73496
  https://drive.google.com/file/d/14GM-XSlZ4UFgbCJ-o97-Kzmp6oikNxc1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 12, 2023

Share This Page