Quan Hệ Quốc Tế (NXB Lý Luận Chính Trị 2018) - Nguyễn Viết Thảo, 233 Trang

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by quanh.bv, Mar 23, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-3-23_21-27-3.png
  Ngày nay, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và toàn càu hỏa, giao lưu và hội nhập quốc tế đã trở thành xu thế khách quan đối với các quốc gia - dân tộc. Trong bối cảnh đó, Việt Nam ngày càng chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt N am những năm qua đã góp phần quan trọng để duy trì hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
  Bên cạnh những thành tựu đối ngoại đã đạt được, Việt Nam cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường; tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, xung đột sắc tộc, các thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên gay gắt... Những khó khăn, thách thức này càng làm cho việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn quan hệ quốc tế trở thành nhiệm vụ cần thiết, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị-xã hội
  Với vị trí và tầm quan trọng đó, môn Quan hệ quốc tế được xác định là môn học cơ bản trong chương trình đào tạo các hệ lớp của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và học tập môn học của học viên và để nâng cao tính khoa học và thực tiễn về quan hệ quốc tế trước những biến động nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới hiện nay, Giám đốc Học viện đã ban hành Quyết định giao cho tập thể cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của Viện Quan hệ quốc tế biên soạn giáo trình cao cấp lý luận chính trị môn Quan hệ quốc tể. Giáo trình gồm 7 bài, thể hiện những nội dung cơ bản và những vấn đề chủ yếu của môn học. Tuy nhiên, quan hệ quốc tế là lĩnh vực rộng lớn gồm nhiều vấn đề nhạy cảm và thường xuyên biến đổi, cho nên chắc chắn cần phải bổ sung, cập nhật và chỉnh sửa theo thời gian. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu và học viên.
  • Quan Hệ Quốc Tế
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2018
  • Nguyễn Viết Thảo, Phạm Văn Rân
  • 233 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8932
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page