Quân Sự Chung (NXB Đại Học Quốc Gia 2022) - Nguyễn Đức Thành, 114 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý' started by nhandang123, May 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-11-12_10-17-4.png
  Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 về giáo dục quốc phòng và an ninh; Chỉ thị số 57/2007/CTBGDĐT ngày 04/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong ngành giáo dục, Trung tâm Giáo dục thể chất và quốc phòng, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn cuốn “Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh. Học phần 3. Quân sự chung” lưu hành nội bộ, dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng. Nội dung, chương trình đã được cập nhật theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Phần 3
  • Quân Sự Chung
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2022
  • Nguyễn Đức Thành
  • 114 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/giao-duc-766346.html
  https://drive.google.com/file/d/1TXfpiAgmXkzsdsioaBgKck17TMpfiai4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 12, 2022

Share This Page