Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại - Thái Văn Đại & Nguyễn Thanh Nguyệt, 100 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Nov 13, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chương 1: Tìm hiểu về báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại (NHTM)
  Chương 2: Đo lường lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động ngân hàng
  Chương 3: Phân tích hoạt động kinh doanh của NHTM
  Chương 4: Quản trị nghiệp vụ đầu tư chứng khoán của NHTM
  Chương 5: Quản trị nguồn vốn và thanh khoản của ngân hàng thương mại
  Chương 6: Sản phẩm mới và chiến lược phát triển sản phẩm của NHTM
  Chương 7: Phân tích đối thủ cạnh tranh trong ngành ngân hàng
  Chương 8: Hoạch định và tiến hành thực hành chiến lược kinh doanh trong ngân hàng
  Download Link:
  http://voer.vn/content/col10184/1.1/pdf
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/quan tri ngan hanh TM.pdf
  eBook có trong tuyển tập DVD Tài Chính

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page