Quản trị thương hiệu - Phạm Thị Lan Hương

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Nov 13, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Mục tiêu môn học
  • Giải thích tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, được xem như là một công cụ Marketing quan trọng.
  • Khuyến nghị lựa chọn những yếu tố thương hiệu cho một sản phẩm đã có, cung ứng cho một thị trường mục tiêu nhất định.
  • Đề ra các chiến lược xây dựng và quản trị vốn thương hiệu.
  • Mô tả các phương pháp đo lường vốn thương hiệu.
  Cấu trúc môn học
  • Chương 1: Tổng quan về thương hiệu và quản trị thương hiệu
  • Chương 2: Vốn thương hiệu định hướng khách hàng
  • Chương 3: Định vị thương hiệu và giá trị
  • Chương 4: Chọn các yếu tố thương hiệu để xây dựng vốn thương hiệu
  • Chương 5: Thiết kế các chương trình Marketing nhằm xây dựng vốn thương hiệu
  • Chương 6: Truyền thông hợp nhất trong xây dựng vốn thương hiệu
  • Chương 7: Phát triển hệ thống đo lường và quản trị vốn thương hiệu.
  • Chương 8: Thiết kế và thực hiện các chiến lược gắn thương hiệu
  Yêu cầu đối với sinh viên
  • Lên lớp đủ thời lượng qui định
  • Ghi chép bài đầy đủ
  • Thực hiện đầy đủ bài tập do giáo viên yêu cầu
  • Năng động, sáng tạo trong giờ học
  • Tiếp cận thường xuyên những vấn đề thực tiễn có liên quan đến bài học
  Download Link:
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/QUNTRTTHIEUDHKTDN.rar

  eBook có trong tuyển tập DVD Kinh Tế

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page