Quy Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình Thủy Lợi (NXB Hà Nội 2002) - Bộ Nông Nghiệp, 53 Trang

Discussion in 'Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by quanh.bv, Jan 26, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quy Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình Thủy Lợi
  NXB Hà Nội 2002
  Bộ Nông Nghiệp
  53 Trang
  Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ;
  Căn cứ vào Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dung, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dung;
  Căn cứ quyết định số 11/2001/QĐ-BNN ngày 19/02/2001 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT về Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ NN & PTNT;
  Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm, ông vụ trưởng Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản,
  Văn bản này quy định công tác quản lý chất lượng trong công tác khảo sát, thiết kế, xây lắp, nghiệm thu bàn giao, bảo hành xây lắp, bảo trì các công trình thủy lợi thuộc các dự án xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nâng cấp thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page