Quy Hoạch Đô Thị (NXB Xây Dựng 2000) - Phạm Kim Giao, 170 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Kiến Trúc' started by mai672, Dec 1, 2020.

 1. mai672

  mai672 Member

  [​IMG]
  Quy hoạch vùng là cụ thể hoá các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân bố dân cư và lao động, cải tạo và phát triển mạng lưới dân cư, hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, v.v... Cuốn sách Quy hoạch vùng là một cuốn tài liệu rất cần thiết cho công tác nghiên cứu, thiết kế sản xuất và giảng dạy trong các trường đại học. Cuốn sách cung cấp cho độc giả những kiến thức cần thiết để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của sự phát triển công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở nước ta trong thời gian tới. Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau đây:
  Chương 1: Những khái niệm cơ bản của quy hoạch vùng
  Chương 2: Sự hình thành và phát triển của quy hoạch vùng trên thế giới
  Chương 3: Những yêu cầu cơ bản của quy hoạch xây dựng vùng
  Chương 4: Những mô hình cơ cấu dân cư và định hướng phát triển vùng
  Chương 5: Quy hoạch xây dựng vùng
  Chương 6: Lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng
  • Quy Hoạch Đô Thị
  • NXB Xây Dựng 2000
  • Phạm Kim Giao, Hàn Tất Ngạn, Đỗ Đức Viêm
  • 170 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241354
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 13, 2022

Share This Page