Sách Hướng Dẫn Học Tập Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Quang Hạnh

Discussion in 'Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông' started by nhandang123, Aug 15, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng là chủ nghĩa Mác-Lênin mà trước hết là học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế giúp chúng ta hiểu sâu rộng có nguồn gốc về các học thuyết kinh tế trong đó có kinh tế chính trị Mác- Lênin, mở rộng và nâng cao kiến thức về kinh tế nhằm trang bị cơ sở lí luận, để hiểu, lý giải về các hiện tượng kinh tế và các đường lối chính sách kinh tế hiện nay, phục vụ cho nghiên cứu các khoa học kinh tế và hoạt động thực tiễn. Mặt khác, giúp chúng ta thấy rõ hơn tính khoa học và cách mạng của học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin.
  • Sách Hướng Dẫn Học Tập Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế
  • NXB Hà Nội 2006
  • Nguyễn Quang Hạnh
  • 139 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/548BB81071F1FFA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 14, 2019

Share This Page