Sách Thuốc Chữa Bệnh Tứ Đổ Tường (NXB Sỡ Văn 1929) - Khưu Như Thái Nguyên, 28 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 3, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-4-3_10-59-38.jpeg
  Phàm muôn việc ở đời rất khó; hễ thẳng mực tàu thì e đau lòng gỗ, mà muốn cho khỏi đau lòng gỗ thì sao cho thẳng mục tàu? Nhơn vì tác-giã thấy hiện giờ dân Việt-Nam ta, phần nhiều người đã nhiễm bốn món lại, trong Tứ Đổ Tường nào là: cờ bạc, rượu trà, hút xách. ... vân ....vân ... mà phần nhiều người phải lâm vào những cảnh gian nan, thảm khỗ!... nói chẳng hay cùng. Thật tác-giã lấy làm chạnh lòng cho người đồng chũng, nên tác-giả mới soạn quyển sách này.
  • Sách Thuốc Chữa Bệnh Tứ Đổ Tường
  • NXB Sỡ Văn 1929
  • Khưu Như Thái Nguyên
  • 28 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/F806F6AD99FFE5E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page