Sản Lượng Rừng (NXB Nông Nghiệp 2012) - Vũ Tiến Hinh, 221 Trang

Discussion in 'Đại Học Nông-Lâm (Toàn Quốc)' started by nhandang123, Feb 9, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Sản lượng rừng là môn học chuyên nghiên cứu về cơ sở lý luận và phương pháp xác định, dự đoán tăng trường và sản lượng cây rừng và lâm phần. Là khoa học ứng dụng, nền Sản lượng rừng vừa mang tính chất của môn học cơ sở, vừa mang tính chất của môn học chuyên môn trong cơ cấu đào tạo đại học và sau đại học của ngành Lâm nghiệp. Nó liên quan ở các mức độ khác nhau với các môn học khác, như: Điều tra rừng, Trồng rừng, Lâm sinh, Đất lâm nghiệp... Mục đích và yêu cầu của giáo trình Sản lượng rừng: Là giáo trình được biên soạn dùng cho đào tạo sau đại học của Trường đại học Lâm nghiệp, vì thế mục đích và yêu cầu chính của giáo trình này là sau khi học và nghiên cứu các nội dung, người học ngoài việc sử dụng thành thạo các biểu điều tra và kinh doanh rừng đã có, còn có khả năng độc lập nghiên cứu.
  • Sản Lượng Rừng
  • NXB Nông Nghiệp 2012
  • Vũ Tiến Hinh
  • 221 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet/san-luong-rung-16217.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page