Sinh Thái Học Các Hệ Cửa Sông Việt Nam (NXB Giáo Dục 2009) - Vũ Trung Tạng, 328 Trang

Discussion in 'Động-Thực Vật' started by nhandang123, Jul 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-7-9_17-40-18.png
  Vùng cửa sông, nơi chuyển tiếp sông - biển, trở thành hệ sinh thái rất độc đáo và phức tạp, nhưng giàu về tài nguyên, có giá trị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở những quốc gia có biển. Nghiên cứu sinh thái học các hệ cửa sông giờ đây đã trở thành vấn đề cấp bách và mang tính thời sự, được định hình trong nhiều đề tài, chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước, cuốn hút sự chú ý của nhiều lĩnh vực khoa học và nhiều cán bộ khoa học, đồng thời nổi bật lên trong chiến lược nghiên cứu khai thác và sử dụng tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường thuộc đới biển ven bờ theo quan điểm phát triển bền vững.
  "Sinh thái học các hệ cửa sông Việt Nam" được tái bản từ chuyên khảo "Các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam" (1994) khi các vùng cửa sông đã trãi qua bao biến đổi với đời sống và tài nguyên của nó. Tác giả cập nhật những kiến thức và những tư liệu mới của một đơn vị lãnh thổ đặc thù đang phải đối mặt với những thách thức to lớn, gây ra do hoạt động của con người trong cơ chế của nền kinh tế mở cửa và hội nhập quốc tế.
  Nội dung sách trình bày: Các khái niệm và một vài đặc tính cơ bản về vùng cửa sông; Những tính chất chung của các hệ cửa sông Việt Nam; Sinh thái học các hệ cửa sông cơ bản gồm cửa sông kiểu delta, cửa sông hình phễu, vụng cửa sông...; Các dạng tài nguyên hiện trạng khai thác và sử dụng như tài nguyên đất, rừng ngập mặn cửa sông, thủy sản; Khai thác hợp lý, duy trì, phát triển tài nguyên và bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững.
  • Sinh Thái Học Các Hệ Cửa Sông Việt Nam
  • NXB Giáo Dục 2009
  • Vũ Trung Tạng
  • 328 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60434
  https://drive.google.com/file/d/1Ts-NymWON7qQ2C_weUkwQYmEPbdnAeNQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 9, 2022

Share This Page