Sổ Tay Hướng Dẫn Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Sinh Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Bùi Xuân Thành

Discussion in 'Chuyên Ngành Giao Thông' started by nhandang123, Jun 13, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Ngày nay. cùng với sự pìúit trién cùa khua học kỹ thuật và sự đi lên cua. công nghiệp hóa, ngành công nghiệp Việt Num đang ngày ccmg lớn mạnh. Dù vậy, bất cứ quá trình sàn xuất nào cùng đều sinh ra chất thài. Do ílỏ, việc chú trọng đen mục tiêu phát triên bền vững, giam thiếu ô nhiễm môi trường lc) điều hét sức cần thiết: Vắn dè xứ lý chai thai dang ỉc) xu hướng tập trung cùa các doanh nghiệp hiện nay và cùng 1(1 phần không thể thiếu cùa một hệ thong sàn xuất hoàn chinh. Phiarng pháp xử lý ứng dụng các quá trình sinh học là giòi pháp phô biến nhất dược áp dụng dê làm sạch nguồn nước thãi ô nhiễm. Sô tay này tập trung tóm tắt các thông sổ thiết ké cùa các công trình xử lý sinh học, bao gom quá trình xử lý sinh học hiếu khí, kỵ khí, hồ tự nhiên, và một so công nghệ cài tiến/két hợp... So tay này dược tác già soạn thào nhằm hố trợ các bạn sinh viên, kỹ sư V() chuyên gia trong lĩnh vực môi trường có thê ước lượng VCI tính toán thiết ké cho một so công trình xừ lý sinh học thông dụng.
  • Sổ Tay Hướng Dẫn Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Sinh Học
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2012
  • Bùi Xuân Thành
  • 64 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/5763
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 8, 2021

Share This Page