Soạn Thảo Và Xử Lý Văn Bản Quản Lý Nhà Nước (NXB Chính Trị 2001) - Nguyễn Văn Thâm, 420 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by sieutocviet4, Sep 24, 2020.

 1. sieutocviet4

  sieutocviet4 Member

  [​IMG]
  Soạn thảo và xử lý văn bản, trong đó có các loại văn bản quản lý nhà nước, là một công việc quan trọng diễn ra hằng ngày trong tất cả các cơ quan, đoàn thể các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế, văn hóa, v.v… Nhằm cung cấp cho bạn đọc, nhất là học viên của Học viện Hành chính quốc gia có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập và ứng dụng trong việc xử lý và soạn thảo văn bản, tháng 1 – 1997 Nhà xuất bản chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Soạn thảo và xử lý văn bản quản lý nhà nước” của GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm, giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính học viện Hành chính quốc gia. Nội dung cuốn sách bao gồm một số vấn đề chủ yếu liên quan đến việc xây dựng và sử dụng các văn bản quản lý nhà nước như: thẩm quyền ban hành văn bản theo pháp luật hiện hành, vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước, quy trình soạn thảo và thể thức văn bản quản lý nhà nước, các mẫu văn bản cần thiết và kỹ năng quản lý văn bản, v.v… Nội dung cuốn sách còn đề cập đến hai đạo luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta về cải cách nền hành chính nhà nước và xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân. Ngoài tác dụng như một tài liệu tham khảo về văn bản học, cuốn sách còn làm tài liệu nghiên cứu cho cán bộ công tác trong các cơ quan nhà nước để soạn thảo và xử lý các văn bản của cơ quan mình.
  Chương I: Vài nét sơ lược về lịch sử văn bản hành chính Việt Nam
  Chương II: Các loại văn bản hình thành trong hoạt động quản lý nhà nước
  Chương III: Vai trò của văn bản và các hệ thống văn bản trong hoạt động quản lý và lãnh đạo
  Chương IV: Một số vấn đề kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước
  Chương V: Ngôn ngữ và văn phong của văn bản quản lý nhà nước
  Chương VI: Tiêu chuẩn hóa các văn bản quản lý
  Chương VII: Kỹ thuật soạn thảo một số văn bản thông dụng trong các cơ quan quản lý nhà nước
  Chương VIII: Tổ chức khoa học các hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
  Chương IX: Đánh giá và tổ chức sử dụng các hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
  Chương X: Cơ giới hóa và tự động hóa việc soạn thảo và xử lý văn bản…Trang 237
  Quyển sách được viết với định hướng như sổ tay tra cứu tham khảo nên không đi sâu vào các vấn đề lý luận. các khái niệm được trình bày đơn giản trên cơ sở những văn bản hướng dẫn của Nhà nước, đồng thời tác giả cũng cố gắng đối chiếu với các khái niệm chung đã được thừa nhận ở các nước tiên tiến. Các ví dụ được sử dụng để minh họa nói chung được rút ra từ thực tế mà tác giả khảo cứu được trong công tác của mình.
  • Soạn Thảo Và Xử Lý Văn Bản Quản Lý Nhà Nước
  • NXB Chính Trị 2001
  • Nguyễn Văn Thâm
  • 420 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=223168
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 24, 2020

Share This Page