Sống-Học Tập-Làm Việc Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2015) - Nguyễn Như Ý, 390 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Với dân tộc Việt Nam ta, Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hi sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh. Việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ta thực hiện từ rất sớm, thực hiện dưới nhiều hình thức trong từng giai đoạn cách mạng. đến Đại hội VII (năm 1991), vấn đề nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta ngày càng được quan tâm thực hiện, tuy chưa thật hệ thống và sâu sắc. Đại hội lần thứ II (năm 1951), lần đầu tiên Đảng ta kêu gọi: “Toàn Đảng hãy ra sức học tập đường lối chính trị, tác phong và đạo đức của Hồ Chủ tịch; sự học tập ấy là điều kiện tiên quyết làm cho Đảng mạnh, và làm cho cách mạng đi mau đến thắng lợi hoàn toàn”.
  • Sống-Học Tập-Làm Việc Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Như Ý, Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên
  • NXB Chính Trị 2015
  • 390 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/0056572B8327863
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 24, 2021

Share This Page