Sử Dụng Côn Trùng Và Vi Sinh Vật Có Ích Tập 1-Sử Dụng Côn Trùng Có Ích - Nguyễn Thế Nhã

Discussion in 'Đại Học Nông-Lâm (Toàn Quốc)' started by nhandang123, Feb 8, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Khi đánh giá vai trò của côn trùng ta nhận thấy chúng cũng giống như các nhóm sinh vật khác đều có hai mặt cơ bản: Đó là mặt tích cực và mặt tiêu cực. Nói tới côn trùng có ích tức là nói tới mặt tích cực của chúng. Vai trò tích cực của côn trùng có thể hiểu theo nghĩa rộng hay hẹp và ngay mức độ "rộng, hẹp" cũng có biên độ rất khác nhau tuỳ theo quan niệm của con người. Nếu hiểu theo nghĩa rộng thì hầu như tất cả các loài côn trùng đều có ích. Ngay cả các loài được coi là sâu hại rất nguy hiểm như Mối cũng có mặt tích cực của chúng khi tham gia vào quá.trình tuần hoàn vật chất trong rừng, nhất là khi chúng không sử dụng sản phẩm của con người làm thức ăn.
  • Sử Dụng Côn Trùng Và Vi Sinh Vật Có Ích Tập 1-Sử Dụng Côn Trùng Có Ích
  • NXB Nông Nghiệp 2002
  • Nguyễn Thế Nhã
  • 139 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...ich-tap-1-su-dung-con-trung-co-ich-16353.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page