Sự Hình Thành Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc 1911-1945 - Nguyễn Đình Thuận

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jun 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX chứng tỏ rằng, những con đường giải phóng dân tộc dưới ngọn cờ tư tưởng phong kiến hoặc tư tưởng tư sản là không đáp ứng được yêu cầu khách quan là giành độc lập, tự do của dân tộc do lịch sử đặt ra. Hồ Chí Minh rất khâm phục tinh thần cứu nước của ông cha, nhưng Người không tán thành các con đường cứu nước ấy, mà quyết tâm ra đi tìm một con đường cứu nước mới.
  • Sự Hình Thành Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc 1911-1945
  • NXB Chính Trị 2002
  • Nguyễn Đình Thuận
  • 165 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=99217
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 27, 2020

Share This Page