Sư Phạm Học Tiểu Học (NXB Giáo Dục 2006) - Nguyễn Đình Chỉnh, 331 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by admin, Oct 7, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sư phạm học Tiểu học (SPlĩlỉỉ) được coi là một khoa học về tính quy luật tám li - giáo diic ata các quá trình sư phạm dược thực hiện ở cấp (bậc) Tiểu học. Những dơn vị tri thức của nó có ỷ nghĩa dặc biệt vé mặt ỉ í luận. Chúng cố tác dụng tạo ra những cơ sở định hướng dứng đản cho việc thực thi mọi tác dộng giáo dục cũng như dào tạo trong các nhà trường tiểu học. Trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ dào tạo à trưcmg sư phạm, toàn bộ hệ thống trì thức li luận SPHTH cỏ ỷ nghĩa đặc biệt quan trong. Bởi vi dó lù những tri thức cốt lõi trong hệ thống cúc dơn vị học vấn nghề nghiệp mờ giáo sinh cũng như sinh viên SƯ phạm cần phái nắm vững. Sưu khi ra trường, các dơn vị tri thức CƯ bán dó sẽ góp phấn tạo ra dược những tiến dề tâm lí cán thiết, dàm bào cho mọi giáo viên có íhểthực hiện cố hiệu quà các hoạt dộng SƯ phạm của mình. Nội dung đìa cuốn sách sè dem lại cho ban đọc những hiểu biết càn thiết vê cơ sớ li luận sư phạm học của việc thực thi những nhiệm vụ giảo dục - đào tạo ở trường tiểu học.
  Toàn bộ nội dung của sách được trình bày theo môđun kiến thức dưới dạng những dơri vị học ninh và học phán hoàn chính, nhầm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp nhận những kiến thức và kĩ nàng tương ứng về sư phạm tiểu học, làm cư sờ chớ sự phút triển nhãn cách của người giáo viên tiểu hục.
  • Sư Phạm Tiểu Học
  • NXB Giáo Dục 2006
  • Nguyễn Đình Chỉnh
  • 331 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1tcVAMX6Jsgzv-yvG_w5XyEgAwFgr0L5F/view
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 24, 2018

Share This Page