Sự Tích Hòa Thượng Zã Kan (NXB Văn Hồng Thịnh 1942) - Thích Đàm Cảnh, 32 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-6-29_18-9-14.png
  Đức Phật dạy: Ai muốn tin Ta, làm đệ tử Ta, cần phải đủ trí quán sát, mới tin; không rõ nguyên nhân Ta, mà tin Ta ấy là phỉ báng Ta. Ý câu này, Ngài bảo đệ tử của Ngài, ai muốn tu, muốn hành theo hạnh Ngài thì phải rõ các hành vi của ngài. Nghĩa là: xét rõ nguyên nhân của Ngài, sẽ tin và làm theo, chớ đừng làm càn, tin bướng thì khác nào không phải lương y mà giả xưng là lương y, cách đó rất tai hại. Chúng ta nên biết: "Bồ Tát thị hiện phàm phu, chính phàm phú đó là hóa thân Bồ tát; còn phàm phu giả xưng Bồ tát thì Bồ tát ấy là Bồ tát của phàm phu". Nếu đem tâm phàm phu đó hành xử thì chỉ chuốc lấy phiền não khổ đau.
  • Sự Tích Hòa Thượng Zã Kan
  • NXB Văn Hồng Thịnh 1942
  • Thích Đàm Cảnh
  • Dịch: Nguyễn Huy Xương
  • 32 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1EBNY3UNw5xsSTslnK5xfV_gogh0fq75v
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 29, 2022

Share This Page