Sức Mạnh Dân Tộc Của Cách Mạng Việt Nam Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Lê Mậu Hãn, 289 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by admin, Sep 9, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách Sức Mạnh Dân Tộc Của Cách Mạng Việt Nam Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh được xuất bản lần đầu năm 2001 và tái bản lần này tập hợp những chuyên luận khoa học của Phó giáo sư, Nhà giáo nhân dân Lê Mậu Hãn đã được đăng trên các sách và tạp chí khoa học. Tác giả đã trình bày một cách khái quát những vấn đề cơ bản của sức mạnh dân tộc Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, nghiên cứu lý luận giải phóng dân tộc rồi bắt tay vào sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam cho đến ngày nay.
  • Sức Mạnh Dân Tộc Của Cách Mạng Việt Nam Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2001
  • Lê Mậu Hãn
  • 289 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=86139
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page