Sức Mạnh Dân Tộc Của Cách Mạng Việt Nam Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Lê Mậu Hãn, 366 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jun 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cuốn sách gồm 3 phần:phần thứ nhất: Cương lĩnh, chiến lược cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sánh tư tưởng Hồ Chí Minh đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự doPhần thứ hai: Cách mạng giải phóng dân tộc và khởi nghĩa dân tộcPhần thứ ba: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” – Động lực, mục tiêu đại đoàn kết, đại thành công của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.
  • Sức Mạnh Dân Tộc Của Cách Mạng Việt Nam Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2020
  • Lê Mậu Hãn
  • 366 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1OVEhgXbjcZJfAE1g9NJHdx9FJi09Z7Ck
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 21, 2022

Share This Page