Tác Động Của Đầu Tư Trực Tiếp Vốn Nước Ngoài Tới Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Việt Nam - Lê Xuân Bá, 249 Tr

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Aug 28, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tác Động Của Đầu Tư Trực Tiếp Vốn Nước Ngoài Tới Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Việt Nam

  NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006
  Lê Xuân Bá
  249 Trang
  Mục Lục:
  Chương 1: Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam từ 1988 đến nay
  Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam và vai trò của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế
  Tổng quan chính sách thu hút FDI ở Việt Nam.
  Chương 2: Khung khổ phân tích
  Cơ sở lý thuyết về tác động của FDI tới tăng trưởng
  Điểm qua một số nghiên cứu định lượng về tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế.
  Chương 3: Tác động của FDI tới tăng trưởng qua kênh đầu tư
  Mô hình đánh giá tác động
  Số liệu
  Kết quả đánh giá.
  Chương 4: Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài
  Một số phân tích định tính
  Đánh giá định lượng tác động tràn.
  Chương 5: Kết luận và kiến nghị chính sách.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page