Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại (NXB Thống Kê 2005) - Trần Ngọc Thơ, 865 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh' started by ledung12, Nov 18, 2020.

 1. ledung12

  ledung12 Member

  [​IMG]
  Quyển sách chuyên khảo Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại này được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy môn học tài chính doanh nghiệp và một tập hợp các tài liệu nghiên cứu rất có giá trị của các giáo sư có uy tín ở các trường đại học nổi tiếng trên thế giới chuyên nghiên cứu tài chính doanh nghiệp và thị trường tài chính như các giáo sư Stewart C.Myers, Richard A.Brealey, Stephen A.Ross, Black&Scholes, William F.Sharpe, J.C.Hull, Alan Shapiro v.v. Đây là những giáo sư rất nổi tiếng mà có lẽ các bạn đã từng nghe tên tuổi.
  • Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại
  • NXB Thống Kê 2005
  • Trần Ngọc Thơ
  • 865 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=243538
   
  Last edited by a moderator: Nov 18, 2020

Share This Page