Tài Liệu Bồi Dưỡng Phương Pháp Giảng Dạy Lý Luận Chính Trị - Nguyễn Viết Thông, 232 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by admin, Jul 10, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-22_17-30-25.png
  Giáo dục giáo dục lý luận chính trị là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm trang bị cho người học tri thức lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng một cách cơ bản, có hệ thống, giúp cho người học xây dựng thế giới quan và phương pháp luận khoa học, nâng cao trình độ tư duy lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • Tài Liệu Bồi Dưỡng Phương Pháp Giảng Dạy Lý Luận Chính Trị
  • NXB Chính Trị 2004
  • Nguyễn Viết Thông
  • 232 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1_BE5uEQJ-ddOA25ZL52cPGEalSvnDogj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 22, 2022

Share This Page