Tài Liệu Hỗ Trợ Giáo Viên Tập Sự Môn Vật Lý (NXB Hà Nội 2013) - Cao Tiến Khoa, 96 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by quanh.bv, Sep 14, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  - Môn Vật lý có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục ticu đào tạo của Giáo dục phổ thông. Việc giảng dạy môn Vật lý cỏ nhiệm vụ cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức Vật lý cơ bản ở trinh độ phổ thông, bước đầu hình thành ở học sinh nhừng kĩ năng và thói quen làm việc khoa học; góp phẩn tạo ra ở họ những năng lực nhận thức, năng lực hành động và các phàm chât vc nhán cách mà mục ticu giáo dục đâ đề ra; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục tham gia lao động sản xuất, có thể thích ứng với sự phát triền của khoa học kĩ thuật, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc đại học.
  - Môn Vật lý có khả năng to lớn trong việc rèn cho học sinh tư duy logic và tư duy biện chứng, hình thành ở họ niềm tin về bàn chất khoa học cùa các hiện tượng tự nhiẽn cũng như khà nâng nhận thức của con người, khả năng ứng dụng khoa học dc dẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống. Môn Vật lý có mối quan hộ gán bỏ chặt chồ, qua lọi với các môn học khác nhau như Toán học, Công nghệ, Hóa học, Sinh học.
  • Tài Liệu Hỗ Trợ Giáo Viên Tập Sự Môn Vật Lý
  • NXB Hà Nội 2013
  • Cao Tiến Khoa
  • 96 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0B_NNtKpVZTUYcTNVLVFJWHhvRGc/view
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 22, 2018

Share This Page