Tài Liệu Học Tập Hướng Dẫn Giải Quyết Tình Huống Học Phần Luật Hành Chính - Bùi Thị Thuận Ánh

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by nhandang123, Jun 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-3-2_18-53-25.png
  Luật hành chính là một trong những học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân Luật và một số ngành đào tạo liên quan pháp luật. Nội dung của học phần gồm những kiến thức lý thuyết và ứng dụng vào thực tiễn bao gồm việc tìm hiểu, phân tích tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước. Nhằm đảm bảo được các mục tiêu dạy học pháp luật, đáp ứng chuẩn đầu ra thì việc nghiên cứu cá tình huống có vai trò quan trọng nhất định đối với cả giảng viên và sinh viên trong giáo dục theo chuẩn đầu ra.
  • Tài Liệu Học Tập Hướng Dẫn Giải Quyết Tình Huống Học Phần Luật Hành Chính
  • NXB Đại Học Huế 2019
  • Bùi Thị Thuận Ánh
  • 117 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/27
  https://drive.google.com/file/d/1mzqbGly-uVncgt7vvXwrQa0SPwiu5aCW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 2, 2022

Share This Page