Tâm Hạnh Từ Bi Hỷ Xả (NXB Tổng Hợp 2009) - Thích Thanh Từ, 22 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 30, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tâm Hạnh Từ Bi Hỷ Xả
  NXB Tổng Hợp 2009
  Thích Thanh Từ
  22 Trang
  Từ bi là tình thương hoàn toàn vị tha, còn tình thương hoàn toàn vị kỷ gọi là ái kiến. Nhớ, cũng tình thương mà một bên là từ bi, một bên là ái kiến. Từ bi là nhân đưa con người tới an vui giải thoát. Ái kiến là nhân trói buộc con người con người đưa con người tới trầm luân sanh tử.
  Trong Giáo lý Đạo Phật, hành giả tu tập Phật Pháp dù bất cứ pháp môn nào, đều phải thực hành đầy bốn tâm Từ Bi Hỷ Xả, làm nền tảng. Bốn tâm: Từ là ban vui. Bi là cứu khổ, Hỷ vui mừng việc tốt đẹp của người khác, Xả là xả bỏ tha thứ không chấp trước. Còn gọi là Tứ vô lượng tâm. Chính là hạnh ban vui cứu khổ và giải thoát an lạc, từ phàm trở thành Thánh. Ý nghĩa và sự tu tập được trình bày trong quyển Tâm Hạnh Từ Bi Hỷ Xả.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page