Tâm Lý Học Giáo Dục (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Nguyễn Thị Mỹ Lộc, 266 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Gáo trình Tâm lý học giáo dục này dược viết theo cáu trúc không hoàn toàn gióng như cãu trúc của các cuón giáo trình trước lỉây. Giáo trình này đã đé cập đén vai trò của dạy học đối với sự phát trién các mặt trí tuệ của con người như trí thông minlh, rí thông minh cảm xúc, trí sáng tạo... và đặc biệt đé cập đên vâi đé trí khôn. Điếu này nhằm làm cho giáo trình trở thành cầu mơ giữa nhà trường với thực tién cuộc sống của mỗi cá nhân. Ngo.ài ra, giáo trình còn tập trung vào những ván đế liên quan đén hhh thành các kỹ nảng học tập cho người học, từ kỹ năng đọc sá:h, ghi chép đén kỹ năng nghiên cứu khoa học... Thiéu nhữmgkỹ năng này, người học không thé học hiệu quả.
  • Tâm Lý Học Giáo Dục
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2009
  • Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính
  • 266 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1042593
  https://drive.google.com/file/d/156TuvU71saTFZyJMENEjlLlq4rt3HnnB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 19, 2022

Share This Page