Tâm Lý Học Sư Phạm Đại Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Nguyễn Mỹ Lộc, 42 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by thaoanh12, Sep 19, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Việc đào tạo những nhà chuyên môn ở trình độ đại học và sau đại học ở nước ta hiện nay đang có nhiều thay đổi cấp bách do yêu cầu của sự phát triển kinh tế – xã hội trong nước và sự hoà nhập với cộng đồng thế giới. Một trong những khoa học cung cấp tri thức về con người nói chung, về người cán bộ giảng dạy và sinh viên nói riêng nhằm làm cơ sở cho các phương pháp giảng dạy và giáo dục ở đại học là Tâm lí học đại học sư phạm đại học. Vốn tri thức tâm lí sư phạm về học sinh phổ thông không đủ để giải quyết những vấn đề phức tạp trong việc giáo dục, giảng dạy những sinh viên ở lứa tuổi trưởng thành. Đối với đối tượng này, việc khai thác các tiềm năng tự học sáng tạo ở họ là đặc biệt quan trọng. Những tri thức tâm lí ứng dụng trong điều kiện ở đại học và cao đẳng nêu trong giáo trình Tâm lí học sư phạm đại học góp phần giải quyết vấn đề đó. Nội dung cơ bản của giáo trình được trình bày trong năm chương:Chương I. Khái quát chung về Tâm lí học sư phạm đại học.Chương II. Những cơ sở tâm lí của công tác giáo dục sinh viên.Chương III. Đặc điểm tâm lí các dạng hoạt động cơ bản của sinh viên.Chương IV. Một số cơ sở tâm lí học của hoạt động dạy học ở đại học.Chương V. Nhân cách và hoạt động của người cán bộ giảng dạy đại học. Nội dung cơ bản của cuốn giáo trình dựa trên sự khái quát những nghiên cứu lí luận và thực tiễn ở trong và ngoài nước, không chỉ ở Liên Xô cũ và Đông Âu mà còn ở các nước khác. Các tác giả đã khai thác kinh nghiệm nhiều năm của bản thân qua giảng dạy ở đại học, các lớp cao học, các lớp bồi dưỡng cán bộ giảng dạy của một số trường đại học và cao đẳng. Những tri thức tâm lí học sư phạm đại học sẽ giúp cho cán bộ quản lí trường đại học và cao đẳng trong việc tổ chức và kế hoạch hoá quá trình hoạt động giảng dạy và học tập, tổ chức một cách khoa học lao động của sinh viên và cán bộ giảng dạy. Những kiến thức đó sẽ giúp người cán bộ giảng dạy cải tiến phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên. Với những hiểu biết về tâm lí học sư phạm đại học, người sinh viên, học viên có thể nâng cao khả năng tự học, tự hoàn thiện.Cuốn giáo trình này được viết nhằm phục vụ cho môn Lí luận giảng dạy đại học thuộc chương trình đào tạo Cao học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt. Đây cũng là tài liệu được dùng ở các lớp cao học Tâm lí – Giáo dục học và các lớp bồi dưỡng về khoa học giáo dục cho các trường đại học, cao đẳng. Cuốn sách này cũng rất hữu ích cho các nhà nghiên cứu khoa học giáo dục đại học.
  • Tâm Lý Học Sư Phạm Đại Học
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2009
  • Nguyễn Mỹ Lộc
  • 42 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=238927
  https://drive.google.com/file/d/1ZbApfARAQBOmenA3O5lP8jcSCFwRnZ_o
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 25, 2022

Share This Page