Tâm Lý Quản Trị Kinh Doanh (NXB Thống Kê 2016) - Hoàng Văn Thành, 164 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by EduardoHyday, Sep 23, 2021.

 1. EduardoHyday

  EduardoHyday New Member

  upload_2021-9-23_12-59-15.png
  Quản trị kinh doanh là một hoạt động quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của quản trị kinh doanh, nhà quản trị cần phải nắm vững các tri thức về tâm lý quản trị kinh doanh và vận dụng sáng tạo vào hoạt động quản lý doanh nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế. Để góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn kinh doanh và đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình đào tạo các chuyên ngành của Trường Đại học Thương mại, chúng tôi tiến hành biên soạn giáo trình Tâm lý quản trị kinh doanh, bao gồm 6 chương như sau:
  Chương 1. Tổng quan về tâm lý quản trị kinh doanh, do PGS.TS. Hoàng Văn Thành biên soạn. Chương này trình bày những vấn đề chung về tâm lý và tâm lý quản trị kinh doanh; các lý thuyết về tâm lý quản trị kinh doanh; đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu tâm lý quản trị kinh doanh. Chương 2. Đặc điểm và các quy luật tâm lý cá nhân, do PGS.TS. Hoàng Văn Thành biên soạn, bao gồm các đặc điểm tâm lý cá nhân như xu hướng, tính khí, tính cách, năng lực, cảm xúc và tình cảm; các quy luật tâm lý cá nhân: quy luật tâm lý hành vi, quy luật tâm lý lợi ích, quy luật tâm lý tình cảm và quy luật tâm lý nhu cầu. Chương 3. Đặc điểm và các quy luật tâm lý tập thể lao động, do PGS.TS. Hoàng Văn Thành biên soạn. Nội dung chương gồm: những vấn đề chung về tập thể lao động; những hiện tượng và quy luật tâm lý phổ biến của tập thể lao động; những vấn đề cơ bản về mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn trong tập thể lao động. Chương 4. Tâm lý trong hoạt động lãnh đạo, do PGS.TS. Hoàng Văn Thành biên soạn. Chương này trình bày: khái niệm lãnh đạo và người lãnh đạo; đặc điểm và phẩm chất tâm lý của người lãnh đạo; phong cách lãnh đạo; êkíp và những vấn đề tâm lý của êkíp lãnh đạo trong doanh nghiệp. Chương 5. Tâm lý trong hoạt động kinh doanh, do PGS.TS. Hoàng Văn Thành và ThS. Nguyễn Văn Luyền biên soạn, bao gồm các nội dung: khái niệm, đặc điểm hoạt động kinh doanh và phẩm chất của nhà kinh doanh; đặc điểm tâm lý của người mua, người bán và những vấn đề tâm lý trong hoạt động marketing của doanh nghiệp. Chương 6. Giao tiếp trong quản trị kinh doanh, do PGS.TS. Hoàng Văn Thành và ThS. Hoàng Thị Thu Trang biên soạn. Chương này trình bày khái quát về hoạt động
  • Tâm Lý Quản Trị Kinh Doanh
  • NXB Thống Kê 2016
  • Hoàng Văn Thành
  • 164 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/17FtKiO8i3tXMjDFrc8E53RFbx8fPvDsR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 9, 2023

Share This Page