Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Báo Chí Và Truyền Thông Trong Tình Hình Mới

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, May 26, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-11-22_15-41-19.png
  Trong xu thế toàn cầu hóa, dân chủ hóa và sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông, nhất là internet và các mạng xã hội như hiện nay, việc đổi mối phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác báo chí và truyền thông là một yêu cầu khách quan và cũng là nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa chiến lược nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mối, đưa đất nưóc tiếp tục phát triển. Trong nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi trọng, đề cao, phát huy vai trò to lớn của báo chí và truyền thông trong sự nghiệp cách mạng. Thực hiện thỏa thuận hợp tác về trao đổi lý luận thường niên giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 25 tháng 5 năm 2017, Hội thảo Lý luận lần thứ 13 giữa hai Đảng đã khai mạc trọng thể tại thành phố” Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, vói chủ đề: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đốì với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới”.
  • Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Báo Chí Và Truyền Thông
  • NXB Chính Trị 2018
  • Lưu Kỳ Bảo,
  • 192 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1an33bgFRaBHwYkFFqhGIHRMvi3IshD6V
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 22, 2022

Share This Page