Tảo Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Đặng Thị Sy, 191 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Học' started by admin, Jun 27, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Táo hiện dưỢc thừa nhận rộng rãi là thực vật bặc thấp, đại da sô^ có cấu trúc đơn gián và lự dưỡng nlìò quang hợp. Vai trò của tảo trong hệ sinh thái nước tương tự như vai trò của thực vật bậc cao trong hộ sinh thái trên cạn. Tuy nhiên tảo ít được biết rộng rãi hơn so với thực vật bậc cao là do phần lớn chúng có kích thước hiển vi và sông ở nước. Trong giáo trình Phân loại thực vật, Thực vật học hay Hệ thống học thực vật dùng cho bậc cử nhân, tảo đưỢc giới thiệu tương đôì đầy đủ về các đặc điếm sinh học cơ bản và sơ lược hệ thông phân loại. Các giáo trình trên chỉ mới cung cấp các kiến thức sinh học cơ bản cho việc tìm hiếu sự cực kỳ đa dạng vê mọi mặt của tảo.
  Trên thế giói, tảo đã được nghiên cứu nhiều và rất sớm có lẽ là do tầm quan trọng cũng như sự đa dạng của chúng trong hệ sinh thái nưỏc, do cấu trúc đơn giản và nhiểu đặc điểm sinh học độc đáo của chúng nên đưỢc dùng cho thí nghiệm của nhiều nghiên cứu vể sinh lý - sinh hóa thực vật, sách viết vể tảo tuy không nhiều và đầy đủ như sách viết về thực vật bậc cao nhưng cũng không phải là hiếm những sách viết bằng tiếng Nga, tiếng Anh, tieng Trung, tiếng Pháp và tiếng Đức. Tuy nhiên các sách này được nhập về Viột Nam theo con đường chính thức không có là bao, trẽn thực tê hầu như là không có. Đó là nguyên nhân mà các nhà nghiên cứu về tảo ở Việt Nam không thể tìm đưỢc; tài liệu tham khảo về tảo trong các thư viện. Sô" ngưòi nghiên cứu vể tảo ở Việt Nam có thể nói chỉ đếm trên đầu ngón tay, do vậy sách biên soạn chung cũng như các chuyên kháo về tảo biên soạn bằng tiếng Việt thậm chí còn ít hơn sô^ nhà tảo học của Việt Nam.
  • Tảo Học
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2005
  • Đặng Thị Sy
  • 191 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1041121
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 12, 2020

Share This Page