Tập Bài Giảng Hình Học Xạ Ảnh (NXB Hà Nội 2016) - Nguyễn Thị Trà, 144 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by quanh.bv, Jun 1, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-19_10-7-51.png
  Tập bài giảng về Hình học xạ ảnh biên soạn lần này, nằm trong khuôn khổ của cuộc đổi mới về chƣơng trình đào tạo theo hình thức tiếp cận năng lực đầu ra của ngƣời học. Nó cũng không nằm ngoài mục đích nhằm làm một bộ các bài giảng tiêu chuẩn chung cho các cán bộ trƣờng ĐHSP Hà Nội 2 theo chƣơng trình mới vừa qua của Bộ GD và ĐT, đòi hỏi không những phải đổi mới những nội dung kiến thức (nếu cần) và cả phƣơng pháp giảng dạy của giảng viên cũng nhƣ phƣơng pháp học tập của sinh viên. Mặt khác, qua một thời gian dài thực hiện chƣơng trình, sử dụng sách giáo trình cũ và giảng dạy tại trƣờng ĐHSP Hà Nội 2, đến nay chúng tôi đã có thể đánh giá những ƣu, khuyết điểm của hệ thống tài liệu học tập của sinh viên, sự phù hợp của nó với trình độ đầu vào của sinh viên các trƣờng đại học sƣ phạm và đặc biệt chúng tôi đã có cảm nhận về những khó khan đối với sinh viên khi học tập môn Hình học xạ ảnh. Do đó tập bài giảng đƣợc biên soạn lần này cũng thừa hƣởng những ƣu điểm và khắc phục những thiếu sót của những cuốn sách cũ, cũng nhƣ nó sẽ khá phù hợp cho sinh viên sử dụng. Đối tƣợng sử dụng cuốn sách này là sinh viên và giảng viên các trƣờng ĐHSP Hà Nội 2. Tập bài giảng cũng có thể đƣợc dùng cho các trƣờng Đại học và Cao đẳng khác và cho tất cả những ai muốn tự học môn học này (nếu có sự đồng ý của trƣờng ĐHSP Hà Nội 2).
  • Tập Bài Giảng Hình Học Xạ Ảnh
  • NXB Hà Nội 2016
  • Nguyễn Thị Trà, Phạm Thanh Tâm
  • 144 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1n9Zif8P-XP97agxN1oUYFXIKFMsS3Vsm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 19, 2022

Share This Page