Tập Đề Cương Bài Giảng Về Lý Luận Quản Lý Hành Chính Nhà Nước - Nguyễn Lê, 101 Trang

Discussion in 'Jiddu Krishnamurti (1895-1986)' started by admin, Jun 12, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tập Đề Cương Bài Giảng Về Lý Luận Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
  NXB Tổng Hợp 2007
  Nguyễn Lê
  101 Trang
  Môn học bao gồm các nội dung cơ bản: các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước, quan niệm về hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước, quá trình ban hành và thực thi các quyết định hành chính nhà nước, chức năng cơ bản của hành chính nhà nước, kiểm soát đối với hành chính nhà nước và nâng cao năng lực, hiệu quả của hành chính nhà nước…

  Download Link
  eBook tặng cho thành viên ủng hộ DVD Tuyển Tập
  https://sachweb.com/publishview/tapdecuongquanlynhanuoc_id972/tapdecuongquanlynhanuoc_id972.aspx

   

Share This Page