Tập Tra Cứu Toàn Tập Lê-Nin Quyển 2 (NXB Chính Trị 2005) - Nhiều Tác Giả, 1042 Trang

Discussion in 'Tác Giả & Tác Phẩm' started by admin, Jun 27, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bản chỉ dẫn vấn đề phản ánh kho tàng tư tưởng vĩ đại của chủ nghĩa Lê-nin, việc Người phát triển chủ nghĩa Mác trong những điều kiện lịch sử mới, cuộc đấu tranh của Người cho việc thành lập và củng cố Đảng cộng sản Liên-xô, cho thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Sử dụng Bản chỉ dẫn, bạn đọc cũng tìm thấy cả những tư tưởng lẫn những lời chỉ giáo của V. I. Lê-nin về ý nghĩa lịch sử toàn thế giới của Cách mạng tháng Mười, về Nhà nước xã hội chủ nghĩa xô-viết ⎯ nhà nước chuyên chính vô sản và sứ mệnh lịch sử của nó, về những con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, về phong trào công nhân và cộng sản quốc tế, về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và về nhiều vấn đề khác
  • Tập Tra Cứu Toàn Tập Lê-Nin Quyển 2
  • NXB Chính Trị 2005
  • Nhiều Tác Giả
  • 1042 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/281907185901733
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 4, 2019

Share This Page