TCXDVN 362-2005 Quy Hoạch Cây Xanh Sử Dụng Công Cộng Trong Các Đô Thị - Tiêu Chuẩn Thiết Kế

Discussion in 'Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by admin, Nov 21, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  "TCXDVN 362-2005 Quy Hoạch Cây Xanh Sử Dụng Công Cộng Trong Các Đô Thị - Tiêu Chuẩn Thiết Kế” quy định các chỉ tiêu diện tích cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị và các nguyên tăc thiết kế, được Bộ Xây Dựng ban hành theo quyết định số ...01./BXD ngày.05.. tháng..01 năm 2006.

  eBook có trong tuyển tập DVD Tiêu Chuẩn Xây Dựng

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page