Thành Phố Hồ Chí Minh 35 Năm Xây Dựng Và Phát Triển (NXB Tổng Hợp 2012) - Viện Nghiên Cứu, 492 Trang

Discussion in 'Jiddu Krishnamurti (1895-1986)' started by admin, Jun 7, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thành Phố Hồ Chí Minh 35 Năm Xây Dựng Và Phát Triển
  NXB Tổng Hợp 2012
  Viện Nghiên Cứu
  492 Trang
  Năm 2010, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhân dân cả nước vui mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam (30-4-1975 – 30-4-2010), thống nhất đất nước; đồng thời cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI với nhiệm vụ hết sức trọng đại là bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hoạch định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; xây dựng Kế hoạch phát triển đất nước trong 5 năm đầu thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI… Đại hội Đảng lần này có sứ mệnh hoạch định đường lối phát triển đất nước cả trong thời kỳ dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Trong tiến trình phát triển đó của đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò, vị trí hết sức quan trọng. Là đô thị lớn nhất nước về quy mô phát triển, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế,… Thành phố Hồ Chí Minh “cùng cả nước, vì cả nước” có vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước.

  Download Link
  eBook tặng cho thành viên ủng hộ DVD Tuyển Tập
  https://sachweb.com/Muc-Luc/127/thanh-pho-ho-chi-minh-35-nam-xay-dung-va-phat-trien/

   

Share This Page