Thập Độ Quyển 1 (NXB Hạnh Phúc 1961) - Vansarakkhita Bhikkhu, 213 Trang

Discussion in 'Phật Giáo' started by nhandang123, Jul 26, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Thập độ là chính đạo yếu điểm của đức Thế Tôn mà hành học Phật cần phải hiểu biết cho tinh tường là điều quan trọng nhất. Chúng ta, người mong được thành Phật, lẽ cố nhiên, phải học và hành pháp ba-la-mật theo Bồ-tát, nên đọc truyện Bồ-tát. Vì cụm từ “pháp ba-la-mật” là giáo lý chính thức của đức Phật, mà người sẽ thành Phật, trước tiên, phải tu hạnh Bồ-tát, hành pháp ba-la-mật.
  • Phật Giáo Nguyên Thủy
  • Thập Độ Quyển 1
  • NXB Hạnh Phúc 1961
  • Vansarakkhita Bhikkhu
  • Dịch: Hộ Tông
  • 213 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/199E3CEE1931760
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 26, 2019

Share This Page