Thế Giới Còn Đổi Thay, Nhưng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Sống Mãi (NXB Khoa Học Xã Hội 2008) - Thành Duy

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Tại hội nghị, Đại tướng đi sâu vào các vấn đề chủ yếu như: Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc trong tư tưởng của Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về chế độ mới; Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh trước cục diện mới. Các vấn đề ấy đã được làm sáng tỏ một cách cực kỳ thuyết phục bởi lối thể hiện đặc sắc duy vật biện chứng và độc đáo phong cách Võ Nguyên Giáp. Bằng lý lẽ sinh động và lập luận chặt chẽ, Đại tướng đã làm rõ trước các nhà khoa học thế giới về “Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh”-Đó là: “Con đường cứu nước của một dân tộc là con đường cách mạng vô sản. Chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế chân chính. Độc lập dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội, giải phóng con người”. Đó là bước phát triển mới của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới của Việt Nam, có thể góp phần vào con đường phát triển của các nước phương Đông và trên phạm vi rộng hơn nữa.
  • Thế Giới Còn Đổi Thay, Nhưng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Sống Mãi
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2008
  • Thành Duy, Vi Quang Thọ, Nguyễn Xuân Dũng
  • 926 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/929E6879DDC5645
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 20, 2021

Share This Page