Thế Giới Nhất Hoa (NXB TP HCM 2002) - Thiền Sư Sùng Sơn, 393 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 24, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thế Giới Nhất Hoa
  (365 Công Án Trong Đời Sống Hàng Ngày)
  NXB TP.HCM 2002
  Thiền Sư Sùng Sơn (Zen Master Seung Sahn)
  Nguyên tác tiếng Anh: The Whole World Is A Single Flower
  Dịch Việt: Thích Giác Nguyên
  393 Trang
  Thế Giới Nhất Hoa gồm 365 Công án áp dụng trong đời sống hằng ngày. Với những câu hỏi và lời bàn của ngài Đại Thiền sư Sùng Sơn Hạnh Nguyện, bậc Tác gia, cũng là danh Tăng nước Đại Hàn giữa thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21.
  Hãy buông hết tất cả ý tưởng, điều kiện và vị trí của quý vị, từng giây phút hành động thật chính xác. Ở đó không có chủ thể, đối tượng, không bên trong, bên ngoài. Trong hay ngoài cũng trở thành Một. Như vậy hướng đi của quý vị và huớng đi của tôi, hành động của quý vị và hành động của tôi đều giống nhau . Đây được gọi là Đại Bồ tát Đạo.
  Khi buông hết tất cả , quý vị có thể tin tưởng vào Tự tánh của mình 100%. Lúc ấy tâm của quý vị trong sáng như hư không, như tấm gương trong suốt : Đỏ đến hiện đỏ, trắng đến hiện trắng. Ai đói cho ăn. Ai khát cho uống. Mọi vật được phản chiếu trong tấm gương sáng này. Rồi thì quý vị có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm và nghĩ một cách rõ ràng.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page