Thiền Quán Về Nhận Thức (NXB Hồng Đức 2015) - Henepola Gunaratana, 216 Trang

Discussion in 'Đạo Phật Giáo' started by admin, May 11, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo lý nền tảng của Phật giáo là Tứ Diệu Đế cho thấy chính dục-vọng, là sự thèm muốn cho sự hưởng thụ của bản thân, nằm bên dưới tất cả mọi sự khổ và động lực tạo ra những vòng luân hồi sinh tử (saṃsāra). Tuy nhiên, trong những giáo lý khác, Đức Phật cũng chỉ ra rằng mối quan hệ nhân quả giữa dục-vọng và khổ-đau chưa phải là cuối cùng, tận gốc. Bản thân dục vọng là có điều kiện (hữu vi), nó bắt từ cái gốc rễ còn sâu hơn nữa, đó là vô-minh. Vô-minh trong tiếng Pali là avijjā, nó mang nghĩa phủ định, là “không-có sự hiểu biết chính xác” (vijjā), (tức vô minh là trái ngược với minh, không sáng suốt là trái ngược với sáng suốt). Chữ vô-minh là chỉ cái nằm bên dưới dục vọng và những xúc cảm ô nhiễm—như thù ghét, sân giận, tự tự đại, và ghen tỵ—đó là sự thất bại về nhận biết (tức đó là nguyên nhân làm cho không nhận biết đúng đắn). Chúng ta trôi giạt trong dòng chảy dục vọng bởi chúng ta không hiểu biết mọi sự một cách đúng đắn, bởi vì chúng ta thiếu “sự hiểu biết và tầm nhìn để nhìn thấy mọi sự đúng như chúng thực là”.
  • Thiền Quán Về Nhận Thức
  • NXB Hồng Đức 2015
  • Henepola Gunaratana
  • 216 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://www.daophatnguyenthuy.com/media/book/sach-ve-thien/thien-ve-su-nhan-thuc.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Dec 16, 2017

Share This Page