Thiết Kế Bài Giảng Lịch Sử Ở Trường Tiểu Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Trần Viết Lưu, 310 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by admin, Nov 13, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]Với một dung lượng kiến thức hợp lí, cách trình bày dẻ hiểu, chính xác - irCn cơ sỏr các sự kiộn khoa học. sách giáo khoa "Tự nhiên và xã hội" - Phần "Lịch sử" đa cung cáp cho học sinh tiểu học những hiểu biết bổ ích, lí thú. Thực tế dạy học ờ trường Tiểu hục da xác nhận một vấn đé có tính quy luật lù học sinh tiếu học cỏ quyền và có thế tiếp thu những kiến thức lịch sừ một cách khoa học. Dĩ nhiên, điêu này có tác dụng rất lớn, toàn diện đối với học sinh trên tất cả các mặt giáo dưỡng, giớo dục và phát triển. Đến nay, không có ai nghi ngờ về hiệu quả ạiáo dục cứa lịch sử đối với trẻ em, dặc biệt hình thành ở các em lòng yêu thương, kính trọng nhân dân, kính yốu các anh hùng dân tôc, Bác Hồ, tin ttrômg vào sự phát triẻn của Tổ quốc trong công cuộc xày dựng chủ nghîff xă hội, dưới sự lãnh dạo của Đảng Cộng sản Viột Nam, xác định trách nhiệm của mình drti vói dất nước, trước mắt là trong học tạp vỉì cổng tác công ích xa hội.
  • Thiết Kế Bài Giảng Lịch Sử Ở Trường Tiểu Học
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2010
  • Trần Viết Lưu
  • 310 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1040119
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 13, 2019

Share This Page